M A R I U S Z   B I A Ł E C K I  wernisaż rzeźby w ramach XXVI MFFA

foto: Piotr Droździk ©