MAŁGORZATA BUNDZEWICZ   

   foto: Zuzanna Zięba i Aleksandra Sebald ©