Jerzy F. Michalak      fragment wernisażu:  

  foto: Piotr Droździk ©