W e r n i s a ż   p r a c   M a ł g o r z a t y   T o k a r cz y k        fragment wernisażu:  

    foto: Piotr Droździk ©