T e a t r    M u m e r u s   " A m p u Š  ,  c z y l i   z o o l o g i a   f a n t a s t y c z n a "  -  Spektakl w ramach XVIII MFFA        

mumerus teatr stowarzyszenie krakˇw ampuŠ