NOC SZTUKI:  "GRZYBY PO DESZCZU - RZECZ O SZTUCE WSPÓ£CZESNEJ"          

foto: Alicja Gancarz i archiwum MG ©