P I O T R   D R O Ź D Z I K       fragment wernisażu:  

 

foto: Alicja Gancarz i archiwum Małej Galerii ©