R O D Z I N N Y   P I K N I K   Z   K S I ¡ ¯ K ¡     

foto: Jacek Kurzeja ©