" W I E C Z Ó R   P R Z Y   F O R T E P I A N I E " - uczniowie Marzeny Popławskiej