S p o t k a n i e   z   g r u p ±   R a f a n i   fragment:      

foto: Archiwum Małej Galerii ©