M .  D A J E W S K A   i   B .   S A C H A R C Z U K        fragment wernisażu:  

 foto: Jacek Lijana ©