DOROCZNA WYSTAWA NOWOSĄDECKIEGO ODDZIAŁU ZPAP "SALON"  '2012  

foto: Piotr Droździk ©