DOROCZNA WYSTAWA NOWOSĄDECKIEGO ODDZIAŁU ZPAP "SALON"  '2014  

foto: Piotr Droździk ©