DOROCZNA WYSTAWA NOWOSĄDECKIEGO ODDZIAŁU ZPAP "SALON"  '2015  

foto: Piotr Droździk ©