DOROCZNA WYSTAWA NOWOSĄDECKIEGO ODDZIAŁU ZPAP "SALON"  '2013  

foto: Piotr Droździk ©