EUGENIUSZ
SAWCZYN

Marek Burdzy
Henryk Cebula

Stanisław Cukier

Jerzy Juczkowicz

Jacek Kogutek

Bronisław Krzysztof

Tomasz Sroka

Lidia Szwiertnia

Stanisław Tabisz

Danuta Sły¶ - Tohl

Zdzisław Tohl

Beata W±tróbska - Wdowiarska

Bogdan Biernat

Piotr Wójtowicz

Roman Raczek

Eugeniusz Sawczyn urodził się w 1956 r. w Polsce. Ukończył PLSP im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale RzeĽby.

W latach 1981-1990 pracował w macierzystej uczelni jako asystent a następnie adiuknt na Wydz. RzeĽby. W 1990 r. emigrował do Kanady. Brał udział w wielu polskich i zagranicznych konkursach a także ekspozycjach rzeĽby i medalierstwa. Zmarł w Toronto w 1998 roku.

 


Eugeniusz Sawczyn

Eugeniusz Sawczyn

Eugeniusz Sawczyn

Eugeniusz Sawczyn

Danuta Sły¶-Thol

Tomasz Sroka

Piotr Wójtowicz

Roman Raczek

Marek Burdzy

Bogdan Biernat

Henryk Cebula

Stanisław Tabisz

Stanisław Cukier

Stanisław Cukier

Lidia Sztwiertnia

następna

fot. PM