S E B A S T I A N   K U B I CA   w e r n i s a ż   w   r a m a c h   X X I V   M F F A     fragment wernisażu:  

foto: Jacek "Jaczki" Lijana ©