Andrzej Szarek
Nowosądeczanin, artysta rzeźbiarz, realizator akcji artystycznych,wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Wyższej Szkole Biznesu - NLU w Nowym Sączu. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych i zorganizował ponad 30 indywidualnych pokazów swoich dzieł, a także ponad 50 happeningów i akcji artystycznych w Polsce i za granicą.

Od 1990 r. jest artysty- cznym opiekunem Nowosądeckiej Małej Galerii. Trzykrotny laureat nagrody im Bolesława Barbackiego(1989, 1998,1999r.) oraz honorowego wyróżnienia Medalem Pamięci im Bolesława Barbackiego na "Salonie 2002" Jest członkiem Rady Artystycznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

wystawa 20.VI-20.VII 2003

"Świeżo rysowane"

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Paweł Majewski