Karol G±sienica - Szostak        mówi autor:  

foto: Wac³aw Lechowicz