J O A N N A   T R Z E P I E C I Ń S K A   i    B O G D A N   H O Ł O W N I A  -  Recital w ramach XVIII MFFA      fragment:  

 

trzepiecińska bogdan hołownia recital mala galeria teatr wasowski przybora kabaret starszych panów foto: Piotr Droździk ©