We r n i s a ż   m a l a r s t w a   J o a n n y   W a r c ho ł      fragment wieczoru: