M A Ł G O R Z A T A   W I E L E K - M A N DR E L A          

 foto: archiwum Małej Galerii ©