"S Z T U K I   P I Ę K N E "  -   W E R N I S A Ż    P R A C   W Y K Ł A D O W C Ó W    P W S Z    W   N O W Y M    S Ą C Z U 

  foto: Archiwum Małej Galerii ©