Michał Załuski


Urodził się 17
sierpnia 1975 r
w Nowym Sączu.
W latach 1994 - 2000
studiował na Wydziale
Artystycznym Uniwersytetu
Marii Curie - Skłodowskiej
w Lublinie.

Brał udział w wystawach
wewnątrz - wydziałowych
na Wydziale Artystycznym.
Zajmuje się rysunkiem
z wykorzystaniem różnych
technik graficznych
oraz malarstwem olejnym
Wystawa 13.VIII-10.V 2001

fot. PM