PIOTR ZBROŻEK
Ukończył wydział rzeĽby w Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie w 1988 r. RzeĽbi w drewnie, kamieniu i br±zie. Zajmuje sie rysunkiem i medalierstwem. Realizuje rzeĽby sakralne,bierze udział w międzynarodowych sympozjach rzeĽby w drewnie w konkursach I wystawach.

ELŻBIETA ZAJˇC - ZBROŻEK
Absolwentka Wydziału RzeĽby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.(1988) Zajmuje sie rzeĽb±, tkanin± artystyczn± tradycyjn± i unikatow± jak również sztuk± użytkow±. Tworzy kolekcje marionetek, kapeluszy i biżuterii. Tkaniny wykonuje własn± oryginaln± technik±. Uczestniczy w zagranicznych sympozjach i konkursach rzeĽbiarskich oraz wystawach zbiorowych i indywidualnych.

wystawa 11.I-7.II 2002


Cykl zajęc - Mała Akademia Rysunku

fot. PM

powrót